پوکه ماسه ای

پوکه ماسه ای

نقد و بررسی : پوکه ماسه ای یکی از انواع پوکه های معدنی است که از گدازه های آتشفشانی به وجود می آید. این پوکه دارای سنگ هایی به اندازه ی 0 تا 5 میلی متر است. پوکه های معدنی به دلیل وزن کم و استحکام بالایی که دارند بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. […]