پوکه نخودی

پوکه نخودی

نقد و بررسی پوکه معدنی نخودی : پوکه نخودی یکی از انواع پوکه های معدنی است که حاصل خارج شدن مواد مذاب از اعماق زمین و بالا آمدن آن مواد بر روی سطح زمین و سپس سرد شدنشان می باشد. این نوع پوکه به نام نخودی بوده و با این اسم شناخته می شود دارای […]