پوکه مخلوط

پوکه مخلوط

نقد و بررسی پوکه مخلوط : پوکه مخلوط یکی از انواع پوکه معدنی است که همانند پوکه های دیگر حاصل فعالیت آتشفشان و سپس سرد شدن مواد مذابی آتشفشانی که از دل زمین به سطح آمده اند بوده و دارای ویژگی ها ، خصوصیات و کاربرد های فراوانی است که در ادامه ی بحث به […]